درود خدا بر مجاهدان و حماسه آفرینان راه حق و فضیلت سلام بر شهیدان عزیزی که با نثار خونشان درخت تنومند اسلام را آبیاری کردند و چراغ راه سعادت بشری شدند. جهاد مقدسِ شهید و خون پاکی که در این راه به
ادامه مطلب